Mesane Kanseri Ameliyatı

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tolga Akman’ın Mesane Kanseri Ameliyatı ve Uygulama Tecrübesi ile Şimdi Bilgilenin!

Mesane Kanseri Ameliyatı

Üroloji Tedavileri ile ilgili Bilgi Alın!

Mesane insanlar arasında bilinen adı ile idrar torbası böbreklerin süzdüğü idrarın dışarı atılmadan önceki toplandığı son noktadır. Bu kanser iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılır. Mesanede iyi huylu olan tümörlerde rastlamak oldukça azdır. Kötü huylu tümörlerde (karsinom) ise mesane kanserine yol açmaktadır. Kanser hücreleri kendi kendine  kontrolü dışında büyür ve çoğalır. Mesanede bulunan iyi huylu tümör (karsinom) kanser olarak değerlendirilmez.İyi huylu tümörün herhangi bir olumsuz tarafı yoktur. Yüzeyel dereceli tümörler tedavi edilmediği zamanlarda oldukça tehlikelidir.   Mesane kanserinin en sık belirtisi hasta idrarını yaparken kan gelmesidir. İdrardan kan gelirken hastada herhangi bir ağrı yaşanmaz. İdrarda kan gelmesine bazen yanmada eşlik edebilir. Fakat idrarda kan gelmesi mesane kanserinin yanı sıra birçok hastalığın da belirtisi olabilir. İdrardan kan geldiği zaman hastada herhangi bir ağrı veya sızı hissedilmemesi mesane kanserini daha fazla düşündürmektedir.   Halk arasında genel olarak ağrı veya sızı olduğu zamanlarda kanser olunduğu ileri sürülür. Bu yanlış bir bilgidir. İdrarda ağrı ve sızı mesane kanserlerinin habercisi değildir. Mesane kanserlerinin teşhisi konulduktan sonra ise kanserin aşamasına göre tedavi şekli belirlenir. İdrarda kanaması olan bir hastaya ilk yapılması gereken tetkik tam idrar tahlili ve ultrasonografidir. Ultrasonografi normal ise bilgisayarlı tomografi veya MR düşünülebilir.  Tüm tetkikler normal olsa bile sistoskopi ile mesaneye bakılması zaruridir. Mesane kanseri tespit edilen bir kişide ilk yapılması gereken işlem TUR ameliyatı ile tümörün mesaneden kapalı yolla kazınmasıdır. TUR işlemi idrar deliğinden girilerek yapılır. TUR ameliyatı patoloji sonucuna göre eğer tümör yüksek dereceli ve kasıda tutmamış ise TUR işlemi 6 hafta sonra tekrar uygulanır. Eğer kas tabakasını tutmuşsa ideal tedavi radikal sistektomi denilen idrar torbasının alınıp yerine bağırsaktan idrar torbası yapılmasıdır. radikal sistektomiyi kaldıramayacak hastalara radyoterapi ve kemopterapi uygulanır. Bu  tedavilerin hastaya nasıl ve ne şekilde uygulanacağına ise uzman ürolog gerekli tetkikleri yaptıktan sonra karar verecektir.

Mesane Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır ?

Mesane (idrar torbası) kanserinde iki tip ameliyat vardır.  Birincisi TUR ameliyatıdır. Bu ameliyat  yapılacak olan hasta ya operasyon günü ya da operasyondan bir gün önce hastaneye yatırılır. Hasta ameliyat öncesinde aç karnına olmalı ve ameliyat için gerekli olan tüm tetkiklerin eksiksiz olarak yapılması gerekir. Ameliyat olacak olan hastanın tüm tetkikleri yapıldıktan sonra nabız ve tansiyon kontrolleri de yapılır. Daha sonra ise ameliyat genel anestezi veya lokal (spinal Belden aşağı) anestezi yapıldıktan sonra başlar.TUR kapalı bir ameliyattır ve idrar deliğinden girilerek mesane (idrar torbası) içerisindeki tümör (kanser) endoskopik olarak temizlenir ve patolojiye gönderilir. İşlem sonrası hastaya bir sonda konulur ve bu sonda 1-2 gün sonra çıkartılır.

Bu ameliyatta hastaya herhangi bir kesi yapılmamaktadır. TUR ameliyatı sonrası ameliyatı yapan urolog tümörün boyutuna (tümör küçükse), görüntüsüne (yüzeyel görünümlü ise) ve ameliyatın durumuna göre (tümör tamamen temizlenmiş ise) ameliyattan hemen sonra idrar torbası içerisine tek doz kemoterapi uygulayabilir.  TUR ameliyatı sonrası ek bir işlem yapılı yapılmamasına patoloji sonucuna göre karar verilir.  Tümör tam olarak temizlenmişse, derecesi düşükse ve yüzeyel ise (pTa) ek bir işleme gerek yok sadece ameliyatın 3. ayında sistoskopi ile kontrol edilmesi yeterlidir. Tümör yüksek dereceli veya pT1 evresinde ise 6 haftada TUR ameliyatı yenilemmeli ve BCG tedavisi başlanmalıdır. Tümör pT2 evresinde ise vucudun diğer organlarına da sıçramamış ise radikal sistektomi denilen mesanenin alınması gereklidir.  Mesane alındıktan sonra bağırsaktan yeni mesane yapılır veya idrar kanalları karın bölgesine ağızlaştırılır. hastanın yaşı genç, vücud direnci iyi ve böbrekleri de iyi çalışıyorsa bu hastada ilk düşünülmesi gereken bağrsaktan suni mesane yapılır idrar kanalının normal yerine verilmesidir.

Mesane Kanseri Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Bu ameliyat uygulanacak olan tedavi şekline göre süresi de kendisini belli etmekte. Genel olarak bu operasyonda uygulanan yöntemlerin başında gelen Tur Tm (Trans uretral rescition tm) genel anestezi veya lokal anestezi yöntemi ile uygulandığı için çok daha basit bir yöntemdir. Bu operasyonun süresi ise 30-45 dakika aralığındadır. Hasta operasyon sonrasında, 1 gün hastanede bırakılıp daha sonra herhangi bir komplikasyon geçirmemesi halinde taburcu edilir.Bu kanser çok ileri boyutlarda ise Radikal sistektomi operasyonu ile hastadan mesane çıkartılır. Bunun için de sistoskopi yöntemi kullanılır. Sistoskopi yöntemi mesane ve üretranın durumunu incelemek için yapılan bir uygulamadır. Sistoskopik yöntem bu ameliyat öncesinde gereklidir. Çünkü sistoskopik yöntem sayesinde mesanenin durumu belli olur ve tedavi ona göre şekillenir. Bu tür operasyonların süresi oldukça fazladır. Yaklaşık olarak bu operasyonun süresi 5-6 saattir. Bu operasyon çok ciddi bir operasyon olduğu için de hasta ameliyat sonrasında yoğun bakımda bir müddet tutulması gerekir. Daha sonra yoğun bakımdan çıkınca hastada herhangi bir komplikasyon gelişmediği takdirde hasta taburcu edilir.

Mesane Kanseri Ameliyatı Sonrası

Bu ameliyatı olan kişiler eğer ki ameliyatları başarılı geçmiş ise iyileşme süreci oldukça hızlıdır. Bazı hastalarda ameliyat sonrasında lenf dokularında ve kanda kanserli hücre bulunabilir. Bu durumda ise hastaya kemoterapi yapılması zorunludur. Ameliyat sonrasında kanserli lenf ve kana rastlanmasa bile enfeksiyon riskine karışın antibiyotik tedavisi uygulanması gerekir. Ameliyat sonrasında hasta kişisel hijyenine oldukça önem vermesi gerekir. Ameliyat yerini koruması ve temizlenebilir tutması önerilir. Hasta kendisine bakmadığı zamanlarda direnç olarak zayıf düşer ve enfeksiyon kapma riski oldukça yüksektir. Bu ameliyatından sonra düzenli olarak kontrollerin yapılması önerilir. İlk etapta 3 aylık süreç daha sonraki zamanlarda ise 6 aylık süreçte mutlaka doktor kontrolleri yapılmalı. Bu kontroller sırasında vücutta herhangi bir olumsuz duruma rastlandığı zamanlarda, erken tedavi imkanı bulunmakta. Doktor kontrolleri dışında hastanın herhangi bir şikayeti olması durumunda da mutlaka doktora görünmeleri gerekir. Çünkü bu kanser tekrarlama nüks etme riski bulunan kanserler arasında gösterilmekte.2017 yılında yapılan birçok mesane ameliyatında nüks etme tekrarlama durumu olmuştur. 2017 yılında diğer yıllara göre çok daha az tekrarlanma durumu olmuştur.

Mesane Kanseri Ameliyatı Sonrası Kanama

Bu kanser türü diğer kanser türleri arasında en tehlikeli kanserler arasında sayılmakta. Uygulanan tedavi şekli ne olursa olsun oldukça zorlu ve sancılı bir dönem kanser tedavisi olan hastaları beklemekte. Bunun için de hasta ameliyat sonrasında kendine çok iyi bakmalı ve sık sık tedavi sonrasında doktor kontrollerine gidilmesi gerekir. Bu ameliyat sonrasında idrarda kan görülmesi oldukça normal bir durumdur. İdrarda kan ve hafif derecede ağrıları olan hastaların endişe etmesine gerek yok. Fakat bu kanser ameliyatından sonra hastanın idrarında kanın rengi pembe ve ağrının hafif düzeyde olması gerekir. Eğer ki kanın rengi kırmızı ve ağrılar çok sancılı geçiyor ise bu normal bir durum değildir. Bunun için de bu durumda mutlaka uzman cerraha görünülmesi gerekir. Bu ameliyat sonrasında doktor kan ve ağrıların dinmesi için sizlere bir takım ilaçlar verilecektir. Bu ilaçlar mutlaka kullanılmalı ve bol bol su içilmesi gerekmekte.

Mesane Kanseri Ameliyatı Sonrası Cinsellik

Bu ameliyatta uygulanan yöntem cinselliği oldukça etkilemektedir. Bu ameliyatta erkeğin prostatı, kadının ise rahimi alındığı için erkek ve kadınların normal yollardan bebek sahibi olması imkansızdır. Ancak prostat prostatektomi yöntemi ile alınması ve rahim alınması cinsel ilişkiye girme konusunda herhangi bir olumsuz durum sağlamamakta. Fakat ameliyat sırasında erkeğin prostatı prostatektomi yöntemi ile alındığı zaman sinirlere herhangi bir zarar geldiğinde, kadınların ise vajinalarında tümörlerin rastlandığı zaman vajinanın bir kısmı alındığı zamanlarda cinsel hayatta bir takım sorunlar yaşatabilir. Bu ameliyat cinsel hayat üzerinde olumsuz etkiler yatacağından, bu kanser öncesinde uzman üroloğa tedavi öncesinde cinsel ilişki partneriniz ile birlikte detaylı bir şekilde bilgi vermeniz gerekir. Bu bilgiler doğrultusunda da cerrah sizinle birlikte ortak bir karara varıp, ameliyat sonrasında daha olumlu bir durum yaratmak için çaba gösterir.

Mesane Kanseri Ameliyatı Riskleri

Günümüzde gerçekleştirilen tüm ameliyatlarda belirli riskler bulunur. Risksiz ameliyat diye bir şey yoktur. En basit ameliyatta bile gerçekleşebilecek olan ani bir komplikasyon, insan hayatını tehlikeye sokabilir. Kanser ameliyatlarının hepsi oldukça riskli ameliyatlardır. Bu ameliyat da kanser ameliyatları arasında en zorlu ameliyattır. Bu ameliyat süresi ve uygulanan genel veya lokal anestezi oldukça riskli ameliyat olduğunu açıklar nitelikte. Ameliyat süresi uzadıkça risk oluşumu da bununla doğru orantılı olarak artar. Bu ameliyat da yaklaşık olarak 5-6 saatlik bir süreyi kapsadığı için oldukça riskli bir ameliyattır. Anestezi yolu ile yapılan bir ameliyat olduğu için de hastanın anesteziye bağlı olarak komplikasyon yaşama olasılığı da yüksektir. Bunun için de ameliyat öncesinde mutlaka hastaya alerjik reaksiyon testleri yapılması gerekir. Hastanın kan durumu da göz önünde bulundurulması gerekir. Çünkü bu ameliyat için kana oldukça fazla ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca ameliyat sonrasında lenf hücrelerden ve kanda kanser hücresi teşhis edildiği zamanlarda hastaya kemoterapi uygulanması gerekir. Kemoterapi de hastaya birçok olumsuz etki yaşatabilir.

Mesane Kanseri Ameliyatı Olanlar

Mesane kanseri diğer kanser türleri arasında en tehlikeli olan kanser olduğu için tedavi süreci de oldukça zahmetli ve sancılı bir dönemdir. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre bu ameliyatı olanlar, ameliyat sonrasındaki dönemde birçok zorluk çekmişlerdir. Başarılı geçen ameliyat sonrasında tedavisinde devam etmesi ve hastaya bakımın oldukça zahmetli olması hastaların psikolojik olarak bir çöküntü dönemine girmesine neden olmakta. Bu ameliyat sonrasında kanserin tamamen giderilemediği durumlarda hastaya kemoterapi ve radyoterapi uygulanması da hastalar açısından oldukça zahmetli dönem olmuştur. Çünkü kemoterapi ve radyoterapinin kendilerine has bir takım yan etkileri bulunmakta. Hal böyle olunca da hastalar ameliyat sonrasında yaşadıkları bu dönemde oldukça etkileniyorlar. Bu ameliyat kesinlikle yapılması gereken bir ameliyattır. Her ne kadar ameliyat sonrasında sancılı bir dönem geçse de ameliyat ve tedavisi yapılmadığı zaman hastada ciddi şekilde olumsuz durumlar yaşatabilir. Hatta bu kanserin sonu tedavi edilmediği zaman ölümle bile sonuçlanır. Bunun için de bu ameliyat ne kadar zorlu olursa olsun mutlaka tedavinin yapılması önerilir.

Mesane Kanseri Ameliyatı Fiyatı

Bu ameliyatın fiyatını operasyonun gerçekleştirileceği hastane belirler. Eğer ki bu ameliyatı ülkemizdeki herhangi bir devlet hastanesinde gerçekleştirilirse, hastanın sosyal güvencesi olduğu sürece hiçbir ücret talep edilmez.Burada önemli olan nokta operasyon yapılacak olan hastanın sosyal güvencesinin olup olmaması. Bu ameliyatıdevlet hastanesinde olduğu gibi özel hastanelerde de yapılmakta. Fakat özel hastanelerde yapılan ameliyatlar için ücret ödemeniz gerekir. Bazı özel hastaneler sosyal güvence kabul edip ücreti yarı yarı düşürebilir. Bazı özel hastaneler ise sosyal güvenceyi kabul etmeyip ücretin tamamını talep eder. Bunun için de ameliyatı olacağınız hastaneyi mutlaka iyi araştırıp, fiyatlarını öğrenip daha sonra karar vermeniz bütçeniz açısından önemli bir nokta olacaktır.

Mesane Kanseri Ameliyatı Doktor Tavsiyesi

Mesane kanseri kanser türleri arasında en riskli kanser çeşidi olduğu için doktorlar özel olarak bu konu ile ilgili birçok makale yayınlamıştır. Doktorlar arasında yapılan araştırmalar gereğince mesane kanserine oldukça önem verilmekte. Bu hastalık oldukça riskli ve sonuçları çok ciddi olduğu için hastalara doktorlar birçok tavsiyede bulunmakta. Öncelikle doktorlar hastalara yaşam tarzlarını sağlıklı bir yaşam tarzına çevirmelerini tavsiye ediyorlar. Sağlıklı yaşam için özellikle sigara kullanan kişilerin kesinlikle sigara kullanımını bırakmaları isteniyor. Çünkü kanser oluşumunun en büyük nedeni sigara kullanımından kaynaklanıyor. Daha sonra sağlıklı bir yaşam için beslenmenize gerekli önemi vermeniz gerekmekte. Fazla kilolu olmak da aynı şekilde kanserin nedenlerinden bir tanesi. Sık sık spor yapılıp, psikolojik olarak kendinizi rahat hissetmeniz öneriliyor. Ayrıca mutlaka yıl içerisinde doktora başvurulup kanser veya başka bir hastalığınızın olup olmadığını öğrenmek için testler yaptırmanız gerektiği tavsiye edilmekte. Bu testler arasında bu kanserden olduğunuzu öğrendiğinizde ise mutlaka vakti kaybetmeden tedaviye başlanması gerektiğini tavsiye ediyorlar. Çünkü bu hastalık sonuçları oldukça riskli ve insan hayatına oldukça zararlı bir hastalık oluğu için mutlaka gerekli tedavisinde başlanması gerektiği belirtilmekte.

Mesane Kanseri Genetik Midir ?

Mesane kanserinde genetik olma durumu önemli bir etkendir. Ailede  kanser olan kişilerde, mesane kanser olma oranı diğer insanlara oranla çok daha yüksektir. Fakat burada bilinmesi gereken en önemli nokta ailesinde herhangi birinde mesane kanseri olan kişilerde mutlaka bu kanserden olacak diye herhangi bir olgu yoktur. Burada belirtilmek istenen sadece ailede kanser olan kişilerin diğer kişilere oranla olması çok daha yüksek olduğudur. Tüm bunlar göz önünde bulundurulunca bu kanser genetik midir ? sorusunun cevabı kısmen evet olarak karşımıza çıkıyor. Ama risk altında bulunan kişiler kesin olarak bu kanseri olacak diye bir durum da söz konusu değildir. Bunun için de ailede bu kanser tanısı olan kişiler mutlaka bu kanserden olup olmadığını öğrenmek için uzman bir üroloğa giderek gerekli testleri yaptırması gerektiğini tıp yazarları belirtmekte.

İletişim

+90 546 779 2000

+90 546 779 2000

Sizi Arayalım