Prof. Dr. Tolga Akman

Üroloji

10000 Üzeri Ameliyat Tecrübesi

Tolga Akman’ın 15 Yıllık Deneyimi

 

 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 2002 yılında Tıp doktoru olarak mezun olduktan sonra aynı yıl içerisinde İstanbul Üniversitesi Üroloji Anabilim dalında uzmanlık eğitimine başlamış ve 2008 yılında tamamlamıştır. Daha sonra Şubat 2009- Temmuz 2011 tarihleri arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman doktor olarak, sonrasında Temmuz 2011- Şubat 2014 arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçent doktor olarak çalışmış, 21 Şubat 2014 tarihinde Doçent doktor ünvanını kazanmıştır. Dr. Akman özellikle Üroonkoloji, Laparoskopi, Üriner sistem taş hastalığı cerrahisi (Perkütan nefrolitotomi, fleksible URS vb) ve androloji alanında geniş tecrübeye sahiptir. Yüzlerce radikal sistektomi, radikal prostatektomi, laparoskopik radikal nefrektomi, laparoskopik /açık parsiyel nefrektomi, PCNL ve RIRS ameliyatlarını gerşekleştirmiştir. Ayrıca SCI/SCI expanded da yer alan yurtdığı dergilerde 65 adet makalesi bulunmaktadır.

Üroloji Tedavilerinin Önemi = MUTLULUK 

Ürolojik problemler sosyal ve cinsel yaşamınızı derinden etkileyen ve sizi gün içerisinde sürekli düşündüren psikolojik bir konu olmaktan çıkarak, ilerleyen evre ve dönemlerinde fiziksel problemlere de sebebiyet veren bir döneme sokabilir. Ancak gelişen teknoloji ile beraber ameliyat ve diğer tedavi yöntemleri ile problemlerinizden kolayca kurtulabilirsiniz.

Ödüller

 1. Best Poster Presentation Award (2010): Does simple malrotation in kidney affect percutaneous nephrolithotomy outcomes: A matched pair analysis in multicentre study. EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM), Istanbul, Turkey, 1-2 October 2010.
 2. Best Surgical Presentation Award (2007): Akman T, Sanli O, Onem K, Tzevat Tefik, Amasyali A, Kadioglu A. Surgical treatment of Peyronie’s disease: A single center experience with 145 patients. 10th Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM), Lisbon, Portugal, 25- 28 November 2007.

Uluslararası Yayınlanmış Makaleler

  1. T. Akman, M.Binbay, C.Kezer, E.Yuruk, E.Tekinarslan, F.Ozgor, E.Sari, R.Aslan, Y.Berberoglu, A.Y.Muslumanoglu, “Factors affecting kidney function and stone recurrence rate after percutaneous nephrolithotomy for staghorn calculi: outcomes of a long-term followup”, Journal of Urology (ISI) , 1656-1661 pp., 2012 , DOI: 10.1016/j.juro.2011.12.061
  2. T.Akman, M.Binbay, Rahmi Aslan, E.Yuruk, F.Ozgor, E.Tekinarslan, O.Yazici, Y.Berberoglu, A.Y.Muslumanoglu, “Long-term outcomes of percutaneous nephrolithotomy in chronic kidney disease: a single center experience with 177 patients”, Journal of Urology (ISI) , 173-177 pp., 2012 , DOI: 10.1016/j.juro.2011.09.038.
  3. T.Akman, M.Binbay, F.Ozgor, M.Ugurlu, E.Tekinarslan, C.Kezer, R.Arslan, A.Y.Muslumanoglu, “Comparison of percutaneous nephrolithotomy and retrograde flexible nephrolithotripsy for the management of 2- 4 cm stones: A matched-pair analysis.”, British Journal of Urology International (ISI) , 1384-1389 pp., 2012 , DOI: 10.1111/j.1464-410X.2011.10691.x.
  4. 4. Akman, A.Tefekli, A.Armagan, I.Kiliçaslan, B.Özerman, A.Tepeler, A.Kadioğlu, “Decorin as a new treatment alternative in Peyronie’s disease: preliminary results in the rat model”, Andrologia (ISI) , 101-106 pp., 2013 , DOI: doi: 10.1111/j.1439-0272.2012.01318.x.
  5. T.Akman, M.Binbay, E.Tekinarslan, A.Tepeler, M.Akcay, F.Ozgor, M.Ugurlu, A.Muslumanoglu, “Effects of bipolar and monopolar transurethral resection of the prostate on urinary and erectile function: a prospective randomized comparative study.”, British Journal of Urology International (ISI) , 129-136 pp., 2013 , DOI: 10.1111/j.1464-410X.2012.11266.x.
  6. T.Akman, M.Binbay, E.Sari, E.Yuruk, A.Tepeler, M.Akcay, A.Y.Muslumanoglu, A.Tefekli, “Factors Affecting Bleeding During Percutaneous Nephrolithotomy: Single Surgeon Experience. .”, Journal of Endourology (ISI) , 327- 333 pp., 2011 , DOI: 10.1089/end.2010.0302.
  7. T.Akman, M.Binbay, E.Tekinarslan, U.Ozkuvanci, C.Kezer, A.Erbin, Y.Berberoglu, A.Y.Muslumanoglu., “Outcomes of percutaneous nephrolithotomy in patients with solitary kidneys: a single center experience”, Urology (ISI) , 272-276 pp., 2011 , DOI: 10.1016/j.urology.2010.12.029.
  8. M.Binbay, O.Istanbulluoglu, M.Sofikerim, A.Beytur, A.Skolarikos, Akman, E.Huri, A.R.Kural, A.Y.Muslumanoglu, “Effect of simple malrotation on percutaneous nephrolithotomy: A matched pair multicenter analysis”, Journal of Urology (ISI) , 1737- 1741 pp., 2011 , DOI: 10.1016/j.juro.2010.12.060.
  9. T.Akman, E.Sari, M.Binbay, E.Yuruk, A.Tepeler, M.Kaba, A.Y.Muslumanoglu, A.Tefekli., “Comparison of outcomes after percutaneous nephrolithotomy of staghorn calculi in those with single and multiple accesses”, Journal of Endourology (ISI) , 955-960 pp., 2010 , DOI: 10.1089/end.2009.0456.
  10. T.Akman, M.Binbay, E.Yuruk, E.Sari, M.Seyrek, M.Kaba, Y.Berberoglu, A.Y.Muslumanoglu, “Tubeless procedure is most important factor in reducing length of hospitalization after percutaneous nephrolithotomy: Results of univariable and multivariable models”, Urology (ISI) , 299- 304 pp., 2011 , DOI: 10.1016/j.urology.2010.06.060.
  11. M.S.Silay , A.Tepeler, A.A.Sancaktutar, H.Kilincaslan, B.Altay, M.R.Erdem, N.K.Hatipoglu, M.Akcay, T.Akman, A.Armağan, “THE ALL-SEEING NEEDLE INSTEAD OF VERESS NEEDLE IN PEDIATRIC UROLOGICAL LAPAROSCOPY.”, Journal of Endourology (ISI) , – pp., 2013 , DOI: 10.1089/end.2013.0054
  12. A.Kadioglu, O.Sanli, T.Akman, O.Canguven, M.Aydin, F.Akbulut, F.Kucukdurmaz., “Factors Affecting the Degree of Penile Deformity in Peyronie’s Disease: An Analysis of 1001 Patients.”, Journal of Andrology (ISI) , 502-8 pp., 2011 , DOI: 10.2164/jandrol.110.011031
  13. M.Binbay, E.Yuruk, T.Akman, F.Ozgor, M.Seyrek, U.Ozkuvanci, Y.Berberoglu, A.Y.Muslumanoglu., “Is there a difference in outcomes between digital and fiberoptic flexible ureterorenoscopy procedures?”, Journal of Endourology (ISI) , 1929-1934 pp., 2010 , DOI: 10.1089/end.2010.0211
  14. A.Y.Muslumanoglu, M.Binbay, E.Yuruk, T.Akman, A.Tepeler, T.Esen, A.H.Tefekli., “Updated epidemiologic study of urolithiasis in Turkey. I: Changing characteristics of urolithiasis.”, Urological Research (ISI) , 309-314 pp., 2011 , DOI: 10.1007/s00240-010-0346-6.
  15. 15. E.Yuruk, M.Binbay, E.Sari, Akman, E.Altinyay, M.Baykal, A.Y.Muslumanoglu, A.Tefekli, “A prospective, randomized trial of management for asymptomatic lower pole calculi.”, Journal of Urology (ISI) , 1424-1428 pp., 2010 , DOI: 10.1016/j.juro.2009.12.022.
  16. A.Akbas, T.Akman, M.R.Erdem, B.Antar, I.Kilicarslan, S.Y.Onol, “Female urethral malign melanoma with vesical invasion: A Case report.”, Kaohsiung Journal Medical Science , 96-98 pp., 2010
  17. T.Akman, A.Kadioglu, “Editorial Comment on: Are Antisperm Antibodies Really Associated with Proven Chronic Inflammatory and Infectious Diseases of the Male Reproductive Tract?”, European Urology (ISI) , 715 pp., 2009 , DOI: 10.1016/j.eururo.2008.08.002.
  18. A.Kadioglu, O.Sanli, T.Akman, M.Cakan, B.Erol, F.Mammadov, “Surgical Treatment of Peyronie’s Disease: A Single Center Experience with 145 Patients”, European Urology (ISI) , 432-440 pp., 2008 , DOI: 10.1016/j.eururo.2007.04.045
  19. B.Erol, O.Sanli, D.Korkmaz, A.Seyhan, T.Akman, A.Kadioglu, “A Cross-Sectional Study of Female Sexual Function and Dysfunction During Pregnancy.”, Journal of Sexual Medicine (ISI) , 1381-1387 pp., 2007 , DOI: 10.1111/j.1743-6109.2007.00559.x
  20. M.Cakan, Akman, T.Oktar, L.Gurkan, M.Cetlik, A.Kadioglu, “The Clinical Characteristics of Peyronie’s Patients with Notching Deformity”, Journal of Sexual Medicine (ISI) , 1174- 1178 pp., 2007 , DOI: 10.1111/j.1743-6109.2006.00258.x
  21. A.Kadioglu, O.Sanli, T.Akman, A.Ersay, S.Guven, F.Mammadov, “Graft Materials in Peyronie’s Disease Surgery: A Comprehensive Review”, Journal of Sexual Medicine (ISI) , 581-595 pp., 2007 , DOI: 10.1111/j.1743-6109.2007.00461.x
  22. T.Akman, O.Sanli, N.Uluocak, F.Akbulut, I.Nane, S.Demir, A.Kadioglu, “The most commonly altered type of Peyronie’s disease deformity under oral colchicine treatment is lateral curvature that mostly shifts to the dorsal side”, Andrologia (ISI) , 28-33 pp., 2011 , DOI: 10.1111/j.1439-0272.2009.01004.x.
  23. A.Tepeler, M.S.Silay, T.Akman, M.Akcay, C.Ersoz, S.Kardas, M.R.Erdem, A.Armağan, S.Y.Onol, “Comparison of flexible and rigid cystoscopy assisted ureteral catheter insertion prior to percutaneous nephrolithotomy: A prospective randomized trial.”, Journal of Endourology (ISI) , – pp., 2013 , DOI: 10.1089/end.2013.0018.
  24. F.Dogan, A.Armagan, T.Oksay, T.Akman, F.Aylak, E.Bas, “Impact of micronised purified flavonoid fraction on increased malondialdehyde and decreased metalloproteinase-2 and metalloproteinase-9 levels in varicocele: outcome of an experimentally induced varicocele.”, Andrologia (ISI) , – pp., 2013 , DOI: doi: 10.1111/and.12091
  25. A.Tepeler, M.Binbay, Akman, A.Erbin, C.Kezer, M.S.Silay, E.Yuruk, S.Kardas, M.Akçay, A.Armagan, A.Y.Muslumanoglu, “Parenchymal Thickness: Does It Have an Impact on Outcomes of Percutaneous Nephrolithotomy?.”, Urologia Internationalis , – pp., 2013 , DOI: 10.1159/000346336
  26. A.Armagan, M.S.Silay, T.Karatag, T.Akman, A.Tepeler, C.Ersoz, M.Akcay, “Circumcision during the phallic period: does it affect the psychosexual functions in adulthood?”, Andrologia (ISI) , – pp., 2013 , DOI: 10.1111/and.12071
  27. A.Tepeler, O.F.Bozkurt, B.Resorlu, M.S.Silay, E.Ozyuvali, C.Ersoz, M.Akcay, Akman, A.Armagan, A.Unsal, “Is the Percutaneous Nephrolithotomy Procedure Complicated in Patients with Anterior Caliceal Stones?.”, Urologia Internationalis , – pp., 2013 , DOI: 10.1159/000345711
  28. A.Tepeler, M.S.Silay, A.Armagan, I.Basibuyuk, T.Akman, M.Akcay, S.Y.Onol, “Laparoscopic-Assisted “Microperc” of a Stone in a Pelvic Kidney of a 3-Year-Old Girl”, Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques , 174-176 pp., 2013 , DOI: 10.1089/lap.2012.0270
  29. T.Akman, M.Binbay, A.Erbin, A.Tepeler, E.Sari, O.Kucuktopcu, F.Ozgor, A.Muslumanoglu, “The impact of metabolic syndrome on long-term outcomes of percutaneous nephrolithotomy (PCNL).”, British Journal of Urology International (ISI) , 107910-83 pp., 2012 , DOI: 10.1111/j.1464-410X.2012.11548.x.
  30. A.Tepeler, M.R.Erdem, M.Gunes, T.Akman, M.Akçay, “Stone gum: To prevent the stone migration and provide stone clearance during percutaneous nephrolithotomy”, Medical Hypotheses (ISI) , 896-897 pp., 2012 , DOI: 10.1016/j.mehy.2012.08.020.
  31. A.Armagan, F.Dogan, T.Oksay, T.Akman, H.Darici, F.Aylak, O.Ergun, “The effect of micronized purified flavonoid fraction on the prevention of testicular pathologies in adolescent rats with experimentally induced varicocele.”, Journal of Urology (ISI) , 2007-2013 pp., 2012 , DOI: 10.1016/j.juro.2012.07.009
  32. A.Tepeler, M.Gunes, F.Elbir, Akman, H.Kilincaslan, “The technical details of treatment of kidney stone in children.”, Urological Research (ISI) , 801-802 pp., 2012 , DOI: 10.1007/s00240-012-0510-2
  33. A.Armagan, A.Tepeler, M.S.Silay, C.Ersoz, M.Akcay, T.Akman, M.R.Erdem, S.Y.Onol, “Micropercutaneous nephrolithotomy in the treatment of moderate-size renal calculi.”, Journal of Endourology , 177-181 pp., 2013 , DOI: 10.1089/end.2012.0517
  34. A.Tepeler, T.Akman, C.Ersoz, A.Armagan
   , “Re: Xu Y: Doppler Ultrasound-guided Percutaneous Nephrolithotomy With Two-step Tract Dilation for Management of Complex Renal Stones”, Urology (ISI) , 745-746 pp., 2012 , DOI: 10.1016/j.urology.2012.03.017
  35. A.Tepeler, A.Armagan, A.A.Sancaktutar, M.S.Silay, N.Penbegul, T.Akman, N.K.Hatipoglu, C.Ersoz, M.R.Erdem, M.Akcay<br>, “The role of microperc in the treatment of symptomatic lower pole renal calculi.”, Journal of Endourology , 13-18 pp., 2013 , DOI: 10.1089/end.2012.0422.
  36. A.Tepeler, A.Armagan, T.Akman, M.S.Sılay, M.Akçay, I.Başıbüyük, M.R.Erdem, Ş.Y.Önol
   , “Is fluoroscopic imaging mandatory for endoscopic treatment of ureteral stones?”, Urology (ISI) , 1002-1006 pp., 2012 , DOI: 10.1016/j.urology.2012.02.082.
  37. O.Yazici, M.Binbay, T.Akman, C.Kezer, F.Ozgor, E:Yuruk, Y.Berberoglu, A.Y.Muslumanoglu
   , “Is there a difference in percutaneous nephrolithotomy outcomes among various types of pelvicaliceal system?”, World Journal of Urology (ISI) , – pp., 2012 , DOI: 10.1007/s00345-012-0907-0
  38. M.Seyrek, M.Binbay, E.Yuruk, Akman, R.Aslan, O.Yazici, Y.Berberoglu, A.Y.Muslumanoglu
   , “Perioperative prophylaxis for percutaneous nephrolithotomy: randomized study concerning the drug and dosage.”, Journal of Endourology (ISI) , 1431-1436 pp., 2012 , DOI: 10.1089/end.2012.0242
  39. A.Tepeler, T.Akman, A.Tok, M.Kaba, M.Binbay, A.Y.Müslümanoğlu, A.Tefekli

  , “Retroperitoneoscopic nephrectomy for non-functioning kidneys related to renal stone disease.”, Urological Research (ISI) , 559-565 pp., 2012 , DOI: 10.1007/s00240-012-0466-2

  1. A.Tefekli, A.Tepeler, T.Akman, M.Akçay, M.Baykal, M.A.Karadağ, A.Y.Muslumanoglu, D.L.J.Rosette
   , “The comparison of laparoscopic pyelolithotomy and percutaneous nephrolithotomy in the treatment of solitary large renal pelvic stones.”, Urological Research (ISI) , 549-555 pp., 2012 , DOI: 10.1007/s00240-012-0463-5.
  2. A.Tepeler, A.Armağan, T.Akman, E.C.Polat, C.Ersöz, R.Topaktaş, M.R.Erdem, S.Y.Onol<br>, “Impact of percutaneous renal access technique on outcomes of percutaneous nephrolithotomy.”, Journal of Endourology , 828-833 pp., 2012 , DOI: 10.1089/end.2011.0563.
  3. M.Binbay, E.Yuruk, Akman, E.Sari, O.Yazici, I.M.Ugurlu, Y.Berberoglu, A.Y.Muslumanoglu, “Updated epidemiologic study of urolithiasis in Turkey II: role of metabolic syndrome components on urolithiasis.”, Urological Research (ISI) , 247-252 pp., 2012 , DOI: 10.1007/s00240-011-0447-x.
  4. A.Tepeler, T.Akman, M.Binbay, A.Y.Muslumanoglu
   , “Letter to the Editor regarding the article “Effectiveness of ultrasonography in the postoperative follow-up of pediatric patients undergoing ureteroscopic stone manipulation”.”, Pediatric Surgery International , 215 pp., 2012 , DOI: 10.1007/s00383-011-3043-9.
  5. T.Akman, M.Binbay, M.Ugurlu, M.Kaba, M.Akcay, O.Yazici, F.Ozgor, A.Y.Muslumanoglu, “Outcomes of retrograde intrarenal surgery compared with percutaneous nephrolithotomy in elderly patients with moderate-size kidney stones: a matched-pair analysis”, Journal of Endourology , 625-629 pp., 2012 , DOI: 10.1089/end.2011.0526.
  6. A.Y.Muslumanoglu, E.Yuruk, M.Binbay, T.Akman
   , “Transurethral resection of prostate with plasmakinetic energy: 100 months results of a prospective randomized trial.”, British Journal of Urology (ISI) , 546-549 pp., 2012 , DOI: 10.1111/j.1464-410X.2011.10770.x.
  7. T.Akman, M.Binbay, M.Akcay, E.Tekinarslan, C.Kezer, F.Ozgor, M.Seyrek, A.Y.Muslumanoglu
   , “Variables that influence operative time during percutaneous nephrolithotomy: an analysis of 1897 cases.”, Journal of Endourology (ISI) , 1269-1273 pp., 2011 , DOI: 10.1089/end.2011.0061.
  8. M.Binbay, T.Akman, F.Ozgor, O.Yazici, E.Sari, A.Erbin, C.Kezer, O.Sarilar, Y.Berberoglu, A.Y.Muslumanoglu, “Does pelvicaliceal system anatomy affect success of percutaneous nephrolithotomy?”, Urology (ISI) , 733-737 pp., 2011 , DOI: 10.1016/j.urology.2011.03.058
  9. M.Binbay, A.Tepeler, A.Singh, T.Akman, E.Tekinaslan E, Sarilar O, Baykal M, Muslumanoglu AY., “Evaluation of pneumatic versus holmium:YAG laser lithotripsy for impacted ureteral stones.”, International Urology and Nephrology , 989-995 pp., 2011 , DOI: 10.1007/s11255-011-9951-8.
  10. H.Gurkan, F.Kucukdurmaz, T.Akman, F.Aydın, A.Kadioglu
   , “Screening for y chromosome microdeletion in a nonobstructive azoospermic male patient with allogeneic bone marrow transplantation from his sister”, Case Reports in Medicine , 541061 pp., 2010 , DOI: 10.1155/2010/541061
  11. A.Ucar, A.Yahyayev, A.Agayev, F.Yanar, S.Bakan, M.Bulakci, T.Akman, E.Yekeler.
   , “Severe spasm of the renal artery after blunt abdominal trauma simulating end-organ infarction.”, Case Reports in Medicine , 207152 pp., 2010 , DOI: 10.1155/2010/207152.
  12. S.Resim, A.Kadioglu, T.Akman, E.Efe, “Balanced Chromosomal Translocation of Chromosomes 6 and 7: A Rare Male Factor of Spontaneous Abortions”, Balkan Medical Journal , – pp., 2012 , DOI: 10.5152/balkanmedj.2012.107
  13. A.Kadioglu, T.Akman, O.Sanli, L.Gurkan, M.Cakan, M.Cetlik, “Surgical Treatment of Peyronie’s Disease: A Critical Analysis”, European Urology (ISI) , 235-248 pp., 2006 , DOI: doi:10.1016/j.eururo.2006.04.030
  14. A.Kadioglu, O.Sanli, M.Celtik, M.Cakan, H.Taskapu, T.Akman, “Practical Management of Patients with Priapism”, EAU-EBU Updates Seties , 150–160 pp., 2006 , DOI: 10.1016/j.eeus.2006.05.004
  15. A. Tepeler, P.D. Sehgal, Akman, A. Unsal, E. Ozyuvali, A. Armagan, S.Y. Nakada. Factors Affecting Outcomes of Percutaneous Nephrolithotomy in Horseshoe Kidneys. Urology. 2014 Oct 7(article in press)
  16. I.M. Ugurlu, T. Akman, M. Binbay, E. Tekinarslan, O. Yazıcı, M.F. Akbulut, F. Ozgör, A.Y. Müslümanoğlu. Outcomes of retrograde flexible ureteroscopy and laser lithotripsy for stone disease in patients with anomalous kidneys. Urolithiasis. 2014 Aug 27 (article in press).
  17. F. Ozgor, A. Simsek, M. Binbay, Akman, O. Kucuktopcu, O. Sarilar, A.Y. Muslumanoglu, Y. Berberoglu. Clinically insignificant residual fragments after flexible ureterorenoscopy: medium-term follow-up results.Urolithiasis. 2014 Aug 1 (article in press)
  18. MR. Erdem, A. Tepeler, M. Gunes, MS. Sılay, T. Akman, M. Akcay, A. Armagan, SY. Onol. Laparoscopic decortication of hilar renal cysts using LigaSure. JSLS. 2014 Apr-Jun;18(2):301-7.
  19. F. Akbulut, T. Akman, E. Salabas, M. Dincer, M. Ortac, A. Kadioglu. Neurovascular bundle dissection for Nesbit procedure in congenital penile curvature patients: medial or lateral?Asian J Androl. 2014 May-Jun;16(3):442-5.
  20. A. Tepeler, T. Akman, MS. Silay, M. Akcay, C. Ersoz, S. Kalkan, A. Armagan, K. Sarica. Comparison of intrarenal pelvic pressure during micro-percutaneous nephrolithotomy and conventional percutaneous nephrolithotomy. Urolithiasis. 2014 Jun;42(3):275-9.
  21. A. Tepeler, AA. Sancaktutar, M. Taskiran, MS. Silay, MN. Bodakci, T. Akman, O. Tanriverdi, B. Resorlu, OF. Bozkurt, A. Armagan, K. Sarica. Preoperative evaluation of pediatric kidney stone prior to percutaneous nephrolithotomy: is computed tomography really necessary? Urolithiasis. 2013 Nov;41(6):505-10.
  22. E. Sari, A. Tepeler, E. Yuruk, B. Resorlu, T. Akman, M. Binbay, A. Armagan, A. Unsal, Muslumanoglu AY Effect of the body mass index on outcomes of flexible ureterorenoscopy. Urolithiasis. 2013 Nov;41(6):499-504.
  23. MS. Silay, N. Goknar, H. Kilincaslan, A. Tepeler, M. Akcay, Akman, O. Uysal, M. Kucukkoc, F. Oktem, A. Armagan. Who should we trust in screening for lower urinary tract dysfunction in children: the parents or the child? Urology. 2013 Aug;82(2):437-41.
  24. M. Kayacan-Akman, T. Akman, A. Yıldırım-Guzeland, B. Hüner, M. Uludag, A. Tepeler, M. Akcay, A. Armagan. The relatıonshıp between female sexual dysfunctıon and myofascıal paın syndrome and the effect of ınterferentıal current therapy on female

  sexual functıon Acta Medica Mediterranea, 2014.K. Gun, M. Uludag, M. Cidem, T. Akman, S. Ozbayrak, NI. Ornek, HH. Gokpinar, M. Akman, U. Akarirmak. Sexual dysfunction in premenopausal women with fibromyalgia Acta Medica Mediterranea, 2014

  1. Buldu I, Tepeler A, Karatag T, Bodakci MN, Hatipoglu NK, Penbegul N, Akman T, Istanbulluoglu O, Armagan A. Does aging affect the outcome of percutaneous nephrolithotomy? Urolithiasis. 2014 Nov 14

Contact us

Call Us

(255) 352-6258

Email Us

Hello@divihealth.com

Our Location

5678 Extra Rd. #123
San Francisco, CA 96120

Get in touch