Yapay Mesane Ameliyatı

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tolga Akman’ın Yapay Mesane Ameliyatı ve Uygulama Tecrübesi ile Şimdi Bilgilenin!

Böbrek Tümörü

Üroloji Tedavileri ile ilgili Bilgi Alın!

İnsanda idrar böbrek içerisinde bulunan glomerul ismi verilen tübüllerde kanın süzülmesi ile oluşur. Böbrek içerisinde üretilen idrar üreter aracılığı ile mesaneye gönderir. Böbrek aracıığı ile gönderilmiş olan idrar mesanenin alt kısmında bulunan üretra ismi verilen ince bir kanal yolu ile dışarı atılır. Mesane kanserini anlamanın bir çok yolu vardır. Fakat kanserin anlaşılamaması durumunda en son biyopsisi yapılır. Biyopsi için hasta genel anestezi ile ameliyata alınır. Çıkarılan tümör biyopsisi için gerekli incelemenin yapılacağı yer olan laboratuvarlara gönderilir. Bu sayede de kanserin aşaması da belli olur.

Mesane kanseri (idrar kesesi) hastada eğer ki derinlere kadar ilerler veya kas dokularının (Varikosel) olduğu yerlere ulaşır ise Tur Tm ameliyatlarında eğer ki olumlu bir durum sağlanamaz ise metastaz oluşmuş olma ihtimali çok yüksektir. Bu durumda da radikal sistektomi ameliyatı yani bir anlamı ile ürolojide mesane, prostat, lenf dokularının çıkarılması ameliyatı yapılması gerekir. Mesane kanserinin bu durumunda da mesane radikal sistektomi ameliyatı ile hastadan çıkartılır. Bu ameliyat sırasında hastanın ince ve kalın bağırsağından alınan bir kısım parça idrar kesesi göreve yapması için hastaya takılır. Bu olaya da yapay mesane ismi verilir. Mesane kanseri ameliyatı sırasında laparoskopi aletlerin kullanılması şu anda mevcut değildir. Çünkü mesane kanseri ameliyatında laparoskopik aletler ile tüm alana sahip olamazsınız. Bunun için de yapay mesane ameliyatı açık bir şekilde laparoskopik aletler olmadan yapılır. Fakat gelişen teknoloji ile birilikte yapay mesane ameliyatında gelecek yıllarda laparoskopik aletler ile kapalı ameliyat seçeneği oluşacaktır. Ama şu an için böbrek kanseri ameliyatında yapay mesane oluşturulurken laparoskopi aletler kullanılmaz, bunun yerine radikal sistektomi ameliyatı yapılır. Radikal sistektomi ameliyatında ise cerrah mesane, prostat, lenf dokuları gibi önemli olan dokuların çıkarılması operasyonu yapılır.

Hastanın böbrek kanseri olduğu ileri durumlarda böbrek alınması sonucunda ilk olarak akıllara düşen soru hasta mesanesi olmadan nasıl idrarını yapacak. Ürolojide ameliyat sırasına hasta böbrek alınması sonrasında idrarını yapabilmesi için bir takım yollar bulunmakta. Bunlardan cerrahlar tarafından eskiden en sık olarak kullanılan yol ise ince bağırsaktan alının parçayı 12-15 cm lik iki idrar borusuna (üreter) bir ucunu bağlayıp, bağırsak parçasının diğer ucunu ise karın bölgesine bağlama yoluydu. Bu sayede idrar borularından (üreter) gelen idrar bağırsak parçası ile bağlı olan torbaya dolar. Bu yolda günde en az 2-3 kez idrar torbasının değiştirilmesi gerekir. Fakat bu eskilerde kullanılan bir yöntemdi. Günümüzde ise 12-13 senedir bağırsaktan alınan parça ile oluşturulan yapay böbrek yani ürolojide kullanılan ismi ile ortotopik mesane kullanılmakta. Bu operasyonda ince ve kalın bağırsaktan alınan parça ile hastaya yeni bir yapay mesane (ortotopik böbrek) yapılır. Operasyon sırasında bağırsaktan 50 cm uzunluğunda bir parça alınır. Bu parça mesaneye benzemesi için kendi üzerinde bir kaç defa çevrilerek bir küre haline getirilir. Bunun amacı ise idrar havuzunun geniş olmasıdır. Küre haline getirilmiş olan ortotopik mesanenin bir ucu iki idrar yoluna (üreter) bir ucu da dış idrar yoluna (üreter) bağlanır. Bu sayede de hastadan sanki hiç mesanesi alınmamış gibi oldukça rahat bir şekilde hasta idrarını yapabilir.

Yapay Mesane Ameliyatı Kaç Saat Sürer ?

Ameliyat laparoskopi aletler ile kapalı bir şekilde yapılamayacağı için radikal sistektomi ameliyatından laproskopi kullanılabilir. Günümüzde henüz laproskopi ile kapılı bir şekilde yapay böbrek operasyonu yapılamayacağı için ancak radikal sistektomi operasyonu sırasında cerraha yardımcı olmak için laproskopi kullanılır.

Radikal sistektomi ameliyatı ürolojik olarak yapılan en büyük ameliyattır. Bu ameliyat ile birlikte mesane, prostat, lenf dokuları, alt idrar yollarının belli bir kısmı (üretra) çıkartılır. Prostat çıkarılması içinde prostatektomi yöntemi kullanılır. Radikal sistektomi ameliyatı ile birlikte mesane çıkartılıp, yerine yapay mesane yapılması oldukça uzun bir süreçtir. Bu ameliyat başarılı bir şekilde yapıldığı zaman 6-8 saat arasında bir sürede gerçekleşir. Ameliyat sonrasında ise hasta en az 24 saatlik bir süreçte yoğun bakımda farklı yöntemle özel olarak tutulur. Yoğun bakım sürecinde herhangi bir komplikasyon oluşmadığı taktirde 24 saat sonrasında odaya alınır. Yapay mesane ameliyatı sonrasında hasta hemen yemek yiyemeyeceği için 2-3 gün boyunca serum darlığı takviyesi yapılır. Hastanın durumuna göre herhangi bir komplikasyon yaşanmaması durumunda 10-14 gün içerisinde taburcu edilir.

Yapay Mesane Ameliyatı Sonrası

Ameliyat olan hastalar yaklaşık olarak 10-14 gün hastanede kalıyor. Hastanede olduğu süreçte hastaya sonda takılmakta. Sonda alındıktan sonra ise hastanın artık yavaş yavaş idrarını yapmasını sağlıyorlar. Hastalar yeni yapılan mesaneyi tam olarak yerine gelmesi için ilk olarak 1,5 daha sonra 2 en son ise 2,5 saatte bir geceleri idrarını yapmaları şarttır

Eğer ki hasta gece tuvalete kalmaz ise idrar kaçırması olacaktır. Bunun için yapay mesane ameliyatı sonrasında hastaların en dikkat etmesi gereken konu budur. Yapay mesane (ortotopik) ameliyatı sonrasında hastaların en çok dikkat etmesi gereken konu idrarını kendi kendine yapabilecek duruma gelmesidir. Bunun için de hastanede kalış süreci uzundur. Öncelikle hasta gündüzleri idrarını kaçırmayacak seviyeye gelmeli. Hasta idrarını yaparken herhangi bir zorlanma yaşamamalı. Yapay mesaneden idrar yapılırken mesane içerisinde hiçbir şekilde idrar kalmaması sağlanmalı. idrar yollarında herhangi bir enfeksiyon oluşmamalı. Hastaların idrarlarını rahatlıkla yapması ve yapay mesanede idrar kalmaması durumunda ameliyatı gerçekleştiren cerrah hastanın normal yaşantısına dönmesine izin verir. Hasta da günlük yaşamına sorunsuz bir şekilde devam eder.

Yapay Mesane Ameliyatı Sonrası Şikayetler

Yapay mesane ameliyatı birçok avantajı bulunmakta. Yapay mesane ameliyatında hastaları en çok ikna eden konu diğer ameliyat türlerinde hasta takılan torba ile idrarını yapabiliyordu. Bu da insanların mesaneyi alınması ameliyatını olması konusunda iknayı oldukça güç kılıyordu.

Ama yapay mesanede böyle bir sorun yok. Sanki mesaneyi alınmamış gibi hastalar ameliyat sonrasında idrarlarını normal yollardan yapabilirler. Ancak yapay mesane ameliyatı sonrasında hastaların en çok şikayet ettikleri konu idrarlarını nasıl yapacakları konusunda herhangi bir bilgi sahibi olmamaları. Çünkü ameliyat sonrasında takılan sondaj çıkartıldığı zaman hasta artık kendi kendine idrarını yapmak zorundadır. Bir diğer konu ise ameliyat sonrasında hastaların ilk olarak 1,5 daha sonra 2 en son da 2,5 saatte bir geceleri kalkıp idrarlarını yapmaları konusu hastaların şikayet ettikleri konudur. Çünkü eğer ki hasta gece kalkmayı unutursa idrar kaçırması olayı oluşmakta. Bunun için hasta belli bir müddet saat kurup geceleri kalkması gerekir. Ama bu kadara avantajı olan bir ameliyatın çok ufak şikayetler çok da göz önüne gelmemekte.

Yapay Mesane Ameliyatı Sonrası Cinsellik

Mesane kanseri ameliyatında ilk önce bakılacak olan tümörün iyi huylu mu kötü huylu mu olduğu. Mesane tümörünün sebepleri arasında ilk olarak mesane iltihabı gelir. Mesane iltihabı vücutta oluşan enfeksiyon sebebi oluşur.

Daha sonrada oluşan mesane iltihabı tümöre dönüşür. Bunun için de mesane iltihabı durumuna  karşı dikkatli olunması gerekir. İyi huylu tümörün herhangi bir tehlike oluşturmaz. iyi huylu tümör tedavisi yapıldığı zaman tekrardan ortaya çıkmaz. İyi huylu tümör tedavisi yapıldığı zaman organlara sıçramaz ve zarar vermez. Kötü huylu kanser tümörü ise hayati tehlike oluşturur. Kötü huylu tümörü tedavisinde edilse dahi nüks etme olasılığı vardır. Kötü huylu tümörü çevre organlara yayılır ve zarar verir. Bunun için de kötü huylu tümörün saptandığı zaman ameliyat ile alınması gerekir. Bunun için tümörün tedavisinde durumuna bakılır. Eğer ki tümör başka yerlere sıçramamış ise laproskopik ile kapalı ameliyat yolu sayesinde alınabilir. Fakat diğer hücrelere de sıçramış ve büyük olan tümör için laproskopik ile ameliyat seçeneği yapılamaz. Çünkü laproskopik aletleri ile küçük kesiler ile mesane alınamaz. Diğer hücreler sıçramış ve büyük olan kanserin alamı sırasında mesanenin alınması gerekir. Bunun için de radikal sistektomi ameliyatı yapılması gerekir. Laproskopik aletleri sistektomi ameliyatında kullanılabilir. Mesane kanseri ameliyatında mesaneyi alınırken yanında İdrar kanallarının bir kısmı (üretra),prostat kadınlarda ise rahim alınır. Bu ameliyattan sonra erkekler ve kadınlar cinsel hayatlarına devam edebilir. Fakat prostat ve rahim alınması gibi olaylar erkekler ve kadınlar için birçok olumsuz duruma neden olur. Prostat ve rahim alınması sırasında oluşabilecek sorunlar da cinsel hayatta bir takım problemlere neden olur. Erkekte herhangi bir penis sorunu oluşmaz. Penis büyümesi ve eğriliği, penis sertleşmesi gibi durumlar yapay mesane ameliyatında olumsuz bir durum yaşamaz. Fakat bu  ameliyat ile prostat ve rahim alınması bebek sahibi olmak isteyenlerin doğal yollardan bebek sahibi olmasını imkansız kılmakta.Prostat çıkarılması içinde prostatektomi yöntemi kullanılır

Yapay Mesane Ömrü

Operasyon geçirenlerin en çok sordukları sorulardan bir tanesi de yapay mesanenin bir ömrünün olup olmadığı. Yapılan araştırmalara göre yapay mesanenin herhangi bir ömrü bulunmamakta. Yani hasta yaşadığı sürece yapay mesane de onunla birlikte ömrüne devam eder. Yapılan bir araştırmaya göre üroloji cerrahisi yaptığı bir yapay böbrek taşı ameliyatının üzerinden 13 sene gibi bir süre geçmiştir. Bu süre içerisinde ameliyat olan kişide herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmamış ve yapay mesanede bozulma veya aksi bir durum yaşanmamıştır. Bunun için de hasta yaşadığı sürece yapay mesane de hasta ile birlikte yaşar.

Mesane Alındıktan Sonraki Yaşam

Böbrek alınmasına karar verilen bir hasta için kanserli tümör tüm hücrelere sıçramış ve oldukça büyük durumdadır. Bu durumda da açık ameliyat ile böbreğin alınması ve bunun yanında prostat,rahim, idrar kanallarının bir kısmı (üretra), lenf lifleri gibi bir takım organlar da alınır. Böbrek alınması sonrasında ise hastaya yapay mesane yapılarak bundan sonraki yaşamına devam etmesi sağlanır. Bu ameliyat ile alınan prostat ve rahim hastanın cinsel hayatında bir takım olumsuzluklara neden olacaktır.Prostat çıkarılması içinde prostatektomi yöntemi kullanılır.

Yapay Mesane Yapan Hastaneler

Ameliyatın yapılabilmesi için öncelikle gerekli olan ürolojik cerrahisi bulunması gerekir. Ameliyat devlet ve özel hastanelerin hemen hemen hepsinde yapılabilir.

Bu ameliyat oldukça zor bir operasyon olduğu için hastaneyi ve doktoru çok iyi seçmek gerekir. Çünkü böbrek alımı sırasında prostat, altı idrar kanallarının bir kısmı (üretra), lenf lifleri gibi bir takım komşu organlarda çıkartılır. Alanında uzman olmayan ve böbrek ameliyatını iyi yapmayan cerrahlar aracılığı ile yapıldığı zaman mesanenin yanı sıra üretra, lenf lifleri, prostat gibi organlar da zarar görür. Bunun için de hastane seçiminde en çok dikkat edilmesi gereken nokta cerrahi seçimi olacaktır. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin üniversite hastanelerinde alanında uzman olan cerrahi bulunmakta. Ayrıca aynı şekilde özel hastanelerde de alanında uzman cerrahi bulabilirsiniz.

Yapay Mesane Ameliyatı Canlı Video İzle

Ameliyat oldukça zor ve uzun süreli bir operasyondur. Bunun yanında da eğer ki kanser mesanenin tamamına geçti ve diğer komşu organlara kadar yayıldıysa mesanenin alınması gerekir.

Mesanede bulunan kitleyi bulmak her zaman oldukça kolay değildir. Bunun için endoskopik yöntem kullanılır. Endoskopik yöntem ile idrar kesesinden kameralar ile mesanede bulunan kitlenin ne olduğu anlaşılır. Endoskopik yöntem ile anlaşılan kitle eğer ki kötü huylu tümör ve testis siğili kaplamış, diğer komşu organlara da yayılmış ise mesane alınması ameliyatı yapılır. Bu ameliyat oldukça zor ve uzun bir süreç olduğu için bu tanı konulan hastaların mutlaka ameliyat öncesinde ameliyat canlı video izle ile ameliyat hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Hasta psikolojik olarak ameliyatı ne kadar hazır olursa, ameliyat da o kadar rahat geçer. Hem de cerrah sizden aldığı güven ile birlikte çok daha başarılı bir operasyon geçirir.

Yapay Mesane Ameliyatı Olanlar

Yapay mesane ameliyatı olanlar, operasyonu alanında uzman olan cerrahlar tarafından yapıldığı zaman oldukça memnun kalıyorlar. Özellikle bu ameliyat süresi oldukça fazla ve ameliyatı sonrasında bakımın çok önemli olması, hastaların ameliyat sırasında ve sonrasında endişe duymasına neden oluyor. Ancak yapay mesane ameliyatı alanında uzman ürolojik cerrah ve uzman ürolojik ameliyat kadrosu ile yapıldığı zaman hastalarda hiçbir şekilde endişe gözlenmiyor. Bunun için de hastaların ameliyat olmadan önce mutlaka diğer ameliyat olan kişilerden bilgi alması tavsiye edilir. Ameliyat sonrasında neler yaşandı, ameliyatın başarı durumu gibi faktörler cerrah seçimi konusunda oldukça etkili olacaktır.

Yapay Mesane Ameliyatı Riskleri

Yapılan tüm ameliyatlarda riskler bulunur. En basit diye nitelendirilen operasyonlarda bile ameliyat sırasında yaşanabilecek olan herhangi bir komplikasyon durumunda, hastayı hayati tehlike durumuna gelebilir. Yapay mesane ameliyatları süresi bakımından oldukça uzun ve riski çok olan bir ameliyattır. Ameliyat açık bir şekilde yapıldığı için enfeksiyon riski oldukça fazladır. Ameliyat genel anestezi yöntemi ile yapıldığı için de anestezinin riskleri de vardır.

Yapay Mesane Ameliyatı Fiyatları

Fiyatları ameliyatın gerçekleştirildiği hastaneden hastaneye değişkenlik göstermekte. Bu operasyon devlet hastanelerinde sosyal güvencesi olan hastalarda ücretsiz olarak yapılmakta. Ancak özel hastanelerde tedavi olmak için belirli bir ücret ödemeniz gerekir. Özel hastanelerin bir kısmı sosyal güvenceyi kabul ederken, bir kısmı da sosyal güvenceyi kabul etmeyip, ücretin tamamını ister. Bunun için özel hastanede yapay ameliyat olacak olan kişiler tedavi öncesinde fiyatı, sosyal güvenceyi kabul edip etmediklerini detaylı bir şekilde öğrenmesi önerilir. Tedavi sonrasında herhangi bir sürpriz yaşamamanız için bu gerekli. Devlet hastanesinde herhangi bir ücret ödemenize gerek yok.

Böbrek Kanseri Radyoterapi

 

Radyoterapi uygulaması böbrek kanserinin başlangıç aşmasında kullanılmaz.Radyoterapi tedavisi ancak cerrahi olarak hiçbir şekilde çıkarılamayacak durumda olan primer tümörün veya metastazın sebep olduğu ağrıları dindirmek için kullanılır. Radyasyon tedavisi ağır bir tedavi şekli olduğu için de ancak bir doz kullanılır. Radyasyon tedavisinde amaç hastada meydana gelebilecek ağrıların ve kırıkların önüne geçmektir.

İletişim

+90 546 779 2000

+90 546 779 2000

Sizi Arayalım